Laddomat - Värmereglering för pannor | Ulma

Laddomat

Ved- och pelletspannor kräver en högre returtemperatur för att förhindra korrosion och för att arbeta optimalt. Ska din panna behålla denna lägsta temperatur krävs en Laddomat. 

Hos Ulma kan du köpa Laddomat 21 och Laddomat 11. Läs mer om hur dessa fungerar nedan. 

Vad är en Laddomat?

En Laddomat reglerar returtemperaturen till din ved- eller pelletspanna. Med Laddomat kopplad till systemet ökar du pannans livslängd. Denna förvärmer returvattnet så att returtemperaturen aldrig går under en viss temperatur, vilket drastiskt minskar korrosion i pannans bottendel. 

När pannan startar cirkulerar vattnet internt så att pannan snabbt kommer upp i arbetstemperatur och börjar värma tanken. Därefter pumpar Laddomat in hett vatten i ackumulatortankens topp så pass långsamt och kontrollerat att skiktningen blir optimal. 

Med Laddomat behöver du inte elda lika ofta som när pannan är kopplad direkt till värmesystemet. Du utnyttjar energin som bränslet innehåller betydligt bättre och skapar de bästa förutsättningarna för miljövänlig eldning. 

Hur fungerar Laddomat 21? 

Laddomat 21-60 är en komplett enhet som ger enkel och säker inkoppling och perfekt laddning till din pannas tank. Tack vare en effektiv hetvattensreglering kan denna ha en högre öppningstemperatur vid höga panneffekter, jämfört med andra liknande produkter. 

Med Laddomat 21 når din panna smidigt rätt arbetstemperatur. Tanken laddas med ett lågt flöde samt med en hög och jämn temperatur, vilket gör temperaturskiktningen i tanken optimal. Under slutfasen av eldning får tanken en fulländad laddning. Detta tack vare den termiska ventilen som stänger bypass-porten helt. Efter eldning tar den tillvara på eftervärmen i panna och glödbädd genom att med sin inbyggda självcirkulation föra över det varma vattnet i toppen av pannan till tanken. Så även vid strömavbrott. 

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss på Ulma om du har några frågor om våra produkter. 

Hur fungerar Laddomat 11? 

Detta är en komplett enhet som ger enkel och säker inkoppling samt perfekt laddning av tanken. Denna har en effektiv hetvattensreglering som bidrar till en högre öppningstemperatur vid höga panneffekter jämför med andra liknande produkter. 

Laddomat 11-30 höjer temperaturen till botten av pannan vilket förhindrar korrosion och tjärbildning. Något som i sin tur förlänger pannans livslängd. Den laddar tanken med lågt flöde och gör skiktningen i ackumulatortanken optimal. Något som är av betydelse för ett bekvämt och funktionsdugligt eldningssystem. Den ger även en fulländad laddning av tanken vid slutfasen av eldningen. Detta tack vare att den termiska ventilen stryper bypass-porten. 

Hur ska Laddomat kopplas? 

Hur du ska koppla din Laddomat beror till viss del på den aktuella modellen. 

Laddomat 21

Placera denna nära pannan i nivå med pannans bottenuttag. Rördragningen ska göras så kort och med så få böjar som möjligt. Var noga med att eliminera alla luftfickor. 

Röret från panntoppen till T-röret ner till Laddomat 21, bör vara så grov som möjligt. Något som bidrar till låg vattenhastighet och möjlighet för den luft som frigörs i pannan att avskiljas ut till expansion eller avluftare. 

Placeringen av påfyllningen har två olika syften. För det första vill man vid uppfyllning av anläggningen fylla både panna och tank via bottenanslutningarna för att lättast få bort all luft. Ytterligare ett syfte är att kokningen ska kunna hävas genom att fylla på med kallt vatten. Anslut med unionkoppling mellan påfyllningskranen och uttaget för att förenkla vid eventuell service.

Laddomat 11

Denna kan kopplas i vilket läge som helst, men ska alltid monteras lågt för att undvika varmhållning av ventilen. Rördragningen ska göras så kort och med så få böjar som möjligt. Se till så att alla luftfickor elimineras. Montera avstängningsventiler för att slippa tömma systemet vid service. 

Aktiva filter

 • Laddomat 11-30 ErP

  4 375,00 kr

  Laddomat 11 är en komplett enhet som ger enkel och säker inkoppling och perfekt laddning av tanken. Tack vare en effektiv hetvattensreglering, kan Laddomat 11 ha en högre öppningstemperatur vid höga panneffekter jämfört med andra liknande produkter.

  Pump: 6 m ErP

  Termostatpatron: 63°

  Anslutning: Cu22

  Max panneffekt: 60 kW

 • Laddomat 21-60, R32, LM9A, 63°C

  6 025,00 kr

  Laddomat 21 gör att pannan snabbt når arbetstemperatur. Därefter sker överladdning till tanken med hög jämn temperatur. Det som ger Laddomat 21 den mest uppskattade egenskapen är den inbyggda automatiska strypningen av internflödet. Denna strypfunktion ser till att hela tanksystemet blir fulladdat. Efter avslutad eldning tar Laddomat 21 tillvara på en del av eftervärmen i pannan genom att det heta vattnet i pannan förs över med självcirkulation till tanken. Energin hamnar i tanken i stället för i skorstenen. Laddomat 21-60 levereras som standard med EPP-isolering och riktiga avstängningsventiler, R32, med spak. De extra stora öppningarna i kulventilerna bidrar till den goda självcirkulationen.

  För värmepannor med maxeffekt på 80 kW.