Vår historia

Ulma bildades i början av 2003 som ett fritidsföretag. Handel bedrevs med industriella märkmaskiner, vilket senare samma år kom att utvidgas när Ulma började utveckla en helt egen pelletsbrännare. 

Efter ett halvår var den första prototypen klar, och brännaren togs till ÄFAB (Älvdalens Fastbränsle AB), ett företag som testar bioenergi-produkter med ett gott anseende både i Sverige och utlandet.

Ulmabrännaren fick där mycket fina värden, bland de högsta verkningsgrader som uppmätts på en pelletsbrännare. 2005 ombildades företaget från ett handelsbolag till ett aktiebolag. 

Ulma började i liten skala sälja pelletsbrännare i närområdet och allt eftersom brännaren fick fin respons från kunder kunde Ulma utöka försäljningen. Vid den tidpunkten var marknaden för pelletsbrännare god, vilket radikalt ändrades i slutet av 2006 när konverteringsbidraget från staten tog slut. Marknaden sjönk enligt (källa) med 82 %. Detta sågs av oss som en tillfällig svacka då vi var övertygade om att uppvärmning genom pellets är en del av framtidens energiförsörjning.

Vid montering av pelletsbrännaren ute hos kunderna identifierades även ett behov av en renodlad pelletspanna, då många gamla värmepannor hade dålig verkningsgrad. Ulmapannan lanserades, och var utvecklad speciellt för att optimeras tillsammans med Ulmabrännaren. Pannan testades på SP tillsammans med brännaren, och fick 92 % i total verkningsgrad.

Produktion

Ulma AB tillverkar enbart värmeprodukter. Vi har en komplett maskinutrustning såsom CNC maskiner, kantpressar, gradsaxar, svarvar, mig-mag-tig svetsning.m.m. På senare tid har vi även utökat vår maskinpark med en robotsvets. 

Alla värmeprodukter tillverkas av Ulma AB med svensktillverkade detaljer då företaget satsar på kvalitetsprodukter och kontroll in i minsta detalj.

Produkter för miljövänlig uppvärmning

Vårt huvudmål har varit att producera värmeprodukter inom bioenergin, och först och främst då pelletsmarknaden. Vi har för närvarande pelletsbrännare, skruvmatningssystem, vakuumsugsystem samt en egen pelletspanna som är anpassad för vår pelletsbrännare i vårt produktsortiment.

Affärsidé

Tillverka och erbjuda högkvalitativa, effektiva och driftsäkra värmesystem baserade på bioenergi.