Ackumulatortank från Laddotank - Sänk dina energikostnader | ULMA

Ackumulatortank

En ackumulatortank hjälper dig att sänka dina värmekostnader genom att ta vara på energi från uppvärmt vatten. På så vis kan du jämna ut ojämn energiförbrukning och få kontinuerlig tillgång till varmvatten – även när din pelletspanna inte är igång.  Traditionellt har ackumulatortankar används tillsammans med vedpannor, men tekniskt sett går de att använda i kombination med alla typer av värmekällor. Laddotank fungerar till exempel idealiskt med Ulmas pelletsanläggningar. 

Hur fungerar en ackumulatortank?

Funktionen hos ackumulatortankar är enkel och bygger på principen att varmt vatten är lättare än kallt. Varmt vatten från pannan pumpas in upptill i tanken, samtidigt som kallt vatten hämtas längst ner i tanken. 

Laddotank är en tank tillverkad för dagens och framtidens energikällor. Tappvarmvattenslingan är gjord i rostfritt stål vilket gör den mindre känslig mot till exempel kalkrikt vatten. Samtliga slingor är uppbyggda för att på bästa och snabbaste sätt förse just ditt system med varmvatten.

När det kommer till Laddotanks slingor så går de även att använda som slingor för golvvärme. 

Vi erbjuder även så kallade puffertankar som är en tank utan interna vattenslingor men med många anslutningar. Dessa fungerar ungefär som en varmvattensberedare som håller vattnets temperatur på rätt nivå tack vare sin utmärkta isolering.

Ska jag välja en ackumulatortank på 500 liter eller 800 liter?

Vi på Ulma har acktankar på 500 och 800 liter. Vilken storlek du bör välja beror på ditt behov av varmvatten, samt din anläggnings eller värmepannas kapacitet. Har du plats för en tank på 800 liter så bör du välja en sådan, då det alltid är bättre att ta vara på så mycket energi som möjligt. Inte bara när det kommer till att sänka dina kostnader, utan också för miljön. 

Med en ackumulatortank från Laddotank kan du, förutom pellets, även ansluta andra värmekällor som till exempel solpanel och värmepump. På detta sätt kan du minska din förbrukning av pellets och ta till vara på solenergi på ett effektivt sätt. Läs mer om hur du kan optimera din pelletsanvändning här.

Minska dina utsläpp med en ackumulatortank

När det kommer till gamla, omoderna pannor för ved så släpper de ut skadliga mängder koldioxid och metan när de är i drift. Genom att installera en ackumulatortank kan du öka din verkningsgrad med upp till 85 %. På Ulma rekommenderar vi att byta ut sin gamla panna mot en ny, men är detta inte möjligt så är en acktank det näst bästa valet.

Aktiva filter

 • Laddotank Eco Combi 1 - med tappvarmvattenslinga

  20 000,00 kr

  Laddotank Eco Combi 1 är en ackumulatortank försedd med en rostfri tappvarmvattenslinga. Ackumulatortankarna har utformats för lagring av värmeenergi i vattenburna värmesystem samt för att optimera värmekällornas (ex. värmepump, olja, ved, pellets, sol, etc.) driftsförutsättningar. 

  Ackumulatortanken ökar användarens värmekomfort betydligt tack vare jämn tillgång till värmeenergi även när pannan inte är i drift.

 • Laddotank Eco Combi 2 - med tappvarmvattenslinga och värmeslinga

  23 000,00 kr

  Laddotank Eco Combi 2 är en ackumulatortank försedd med en rostfri tappvarmvattenslinga samt en extra rostfri slinga som kan användas till exempel sol eller värmepump. Ackumulatortankarna har utformats för lagring av värmeenergi i vattenburna värmesystem samt för att optimera värmekällornas (ex. värmepump, olja, ved, pellets, sol, etc.) driftsförutsättningar. 

  Ackumulatortanken ökar användarens värmekomfort betydligt tack vare jämn tillgång till värmeenergi även när pannan inte är i drift.

 • Laddotank Puffer - Volymtank

  10 375,00 kr

  Laddotank Puffer är rena volymtankar för värmesystem. Ackumulatortankarna har utformats för lagring av värmeenergi i vattenburna värmesystem samt för att optimera värmekällornas (ex. värmepump, olja, ved, pellets, sol, etc.) driftsförutsättningar.

  Ackumulatortanken ökar användarens värmekomfort betydligt tack vare jämn tillgång till värmeenergi även när pannan inte är i drift.

 • Laddotank Puffer 1 - Med en värmeslinga

  16 750,00 kr

  Tankarna har utformats för effektiv lagring av värmeenergi i vattenburna värmesystem, samt för att optimera värmekällornas (ex. värmepump, olja, ved, pellets, sol, etc.) driftsförutsättningar. Tanken ökar användarens värmekomfort betydligt tack vare jämn tillgång till värmeenergi även när pannan inte är i drift.