Priser per kWh och värmekälla

Just nu är det många faktorer som sammanfaller vilket får elpriset att stiga till nya höjder. Till exempel finns det mindre mängd vatten i våra vattenmagasin, det produceras mindre andel kärnkraft, det blåser mindre än vanligt, råvarupriserna står högre än vanligt och dessutom är det just nu också högre priser på utsläppsrätter. Enligt prognoser kommer elanvändningen i Norden att stiga kraftigt de kommande tio åren, till följd av fler datacenter, elektrifieraing av industriprocesser, fler elbilar och befolkningsökning. Den ökade elanvändningen tillsammans med ledningsutbyggnad bidrar till de kraftigt stigande elpriserna.

Vi ser det därför som en nödvändighet att värma upp våra villor med hållbar bioenergi. Nedan kan du fylla i ditt elpris, ditt värmebehov och yttertemperatur för att få reda på hur olika typer av uppvärmning av din villa påverkas av dessa faktorer. Mer information om just pelletseldning hittar du under Pellets och pelletseldning - Vanliga frågor och svar.

COP värden (Coefficient of Performance)

På svenska kallas det ofta värmefaktor eller verkningsgrad. COP-värdet är en jämförelse mellan hur mycket effekt värmepumpen ger, mot den effekt som värmepumpen förbrukar. Ett COP-värde på 3 innebär alltså att värmepumpen ger 3 gånger så mycket energi som den förbrukar.

Luft-vattenvärmepumpar

Luft-vattenvärmepumpar klassifieras baserat på +35°C i framledning och +7°C utomhus. Detta är såklart inte realistiskt om du inte har ett nybyggt hus med golvvärme, och när du faktiskt har ett större värmebehov.

Vår kalkylator är därför baserad på nedan COP värden, hämtat från Energimyndigheten, där du själv kan välja en realistisk framledning och utomhustemperatur.

Yttertemperatur COP-värde (Coefficient of Performance)
25 35 40 45 50 55 60
-20 - - 1.75 1.88 - - -
-15 2.60 2.43 2.26 - - - -
-10 3.34 2.91 2.68 2.46 2.06 1.87 -
-7 3,64 3,13 2,87 2,61 2,29 1,97 -
2 4,19 3,40 3,05 2,73 2,46 1,98 1,95
7 6,45 4,82 4,46 3,93 3,37 3,08 2,61
12 7,26 5,60 4,96 4,32 3,75 3,18 2,80
15 8,19 6,18 5,44 4,70 4,07 3,44 3,02
20 7,74 5,84 5,09 4,45 3,90 3,43 3,03

Bergvärmepumpar

Bergvärmepumpar använder det grundvatten som finns lagrat i berggrunden och som håller en temperatur på runt 7 grader året runt. Därav tas enbart framledningstemperaturen i beaktning i vår kalkylator. Med tanke på de enormt höga investerings- och underhållskostnaderna, i kombination till att man behöver en högre framledningstemperatur om huset inte är nybyggt, är bergvärme ett väldigt dyrt alternativ.

Temperatur COP-värde (Coefficient of Performance)
25 35 40 45 50 55 60
7 4,30 4,30 3,75 3,20 2,75 2,30 1,85

Pelletspannor och pelletsbrännare

Pelletseldning är ett betydligt billigare alternativ än uppvärmning med exempelvis olja eller direktel. Uppvärmning är i regel det som drar mest el i hemmet. Pellets är även ett förnybart och miljövänligt energialternativ som används för uppvärmning av allt ifrån småhus till industrilokaler. På Ulma erbjuder vi bland annat pelletskaminer samt egentillverkade pelletsbrännare och pelletspannor. Om du är intresserad ifall någon av våra paketlösningar är något för dig är du välkommen att höra av dig till oss.