Från och med den 25 maj 2018 är den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft inom EU, vilket stärker dina rättigheter över hur dina personuppgifter hanteras. Vidare eftersträvar vi på ULMA att fullt ut efterleva den senaste lagstiftningen gällande cookies för att säkerställa din personliga integritets skydd.

Vårt Engagemang för Din Integritet

På ULMA prioriterar vi din personliga integritet och strävar ständigt efter att upprätthålla en hög nivå av dataskydd. Vår ambition är att du ska känna dig trygg när du besöker vår webbplats eller handlar i vår webshop, säker i förvissningen om hur vi hanterar dina personuppgifter. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information samt informerar om dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

Personuppgiftshantering

Personuppgifter omfattar all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande individ, som namn, adress, bilder, och ljudupptagningar. Även krypterade data och elektroniska identiteter (t.ex. IP-adresser) anses vara personuppgifter när de kan kopplas till individer. Vi samlar automatiskt in IP-adresser för att analysera besöksfrekvens på vår webbplats, utan att använda dessa uppgifter för att identifiera individuella besökare.

Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter, vare sig det sker automatiskt eller manuellt, betraktas som behandling. Det inkluderar insamling, registrering, lagring, bearbetning, överföring och radering av data.

Som ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter, förbinder sig ULMA att skydda din säkerhet och integritet.

Behandlingsaktiviteter och Syften

Personuppgifter som vi samlar in i samband med förfrågningar eller köp sparas i högst 12 månader efter avslutad interaktion. Syftet med att samla in personuppgifter är att kunna genomföra och administrera dina köp eller förfrågningar effektivt.

Användning av Cookies och Teknik

Cookies – små filer som lagras på din enhet när du besöker en webbplats – samt liknande teknologier används för att förbättra din upplevelse, analysera trafik och optimera webbplatsens funktion. Vi sparar ingen personlig information, såsom e-postadresser eller namn, via cookies.

Du har möjlighet att avböja cookies genom din webbläsares säkerhetsinställningar och även ta bort lagrade cookies. För mer detaljerad vägledning, se din webbläsares hjälpsidor eller besök Post- och telestyrelsens webbplats för information om cookies och elektronisk kommunikation.

Observera att vår webbplats innehåller funktioner för sociala medier, t.ex. Facebook-knappar, som kan samla in viss information, såsom IP-adresser. ULMA:s policy täcker inte dessa funktioner; interaktion med dem regleras av policyerna hos de tjänster som tillhandahåller funktionerna.

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att få felaktiga uppgifter korrigerade eller raderade. För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via post eller e-post med en undertecknad begäran.