Armatursats Termoventiler AS, 1.5 bar

Komplett armatursats för säkra och effektiva värmesystem. Termoventiler AS är en komplett armatursats som ger dig säkerhet och prestanda i ditt värmesystem. Den innehåller alla nödvändiga delar för att säkerställa en korrekt installation och fungerande drift: samlingsrör i mässing, höglyftande säkerhetsventil med membrantätning i EPDM, automatisk avluftare med backventil och PTFE-tätning samt tryckmätare DN50 kl 1,6%.

Säkerhet och prestanda

Termoventiler AS är konstruerad för att uppfylla höga säkerhetskrav och ge hög prestanda. Säkerhetsventilen är dimensionerad för att klara av systemets kapacitet och har en membrantätning som garanterar en tät stängning vid behov. Avluftaren med backventil och PTFE-tätning förhindrar luft i systemet och bidrar till en effektiv drift. Tryckmätaren ger en noggrann avläsning av systemets tryck och är utrustad med rödmarkering för tydlig avläsning.

Enkel installation och användning

Termoventiler AS är enkel att installera och använda. Samlingsröret har invändig gänga G1 och G ¾ och säkerhetsventilen har invändig gänga G 1¼ på utloppet. Anslutningar för mjuka och hårda kopparrör, tunnväggiga stålrör, kromade kopparrör och PEX-rör görs med klämringskopplingar. Stödhylsa behövs för mjuka kopparrör. Armatursatsen är normalt skötsel- och underhållsfri, men bör funktionstestas två gånger per år för att säkerställa en korrekt drift.

Säkra och effektiva värmesystem med Termoventiler AS - beställ din armatursats idag.

Beställningsvara
1 900,00 kr
Inkl. moms