Om oss


Ulma bildades i början av 2003 som ett fritidsföretag av Martin Karlsson och Ulf Eliasson. Handel bedrevs med industriella märkmaskiner vilket senare samma år kom att utvidgas när Ulma utvecklade en helt egen pelletsbrännare. Pelletsbrännaren föddes då Martin och Ulf samtidigt skulle byta värmesystem, Martin ville byta bort oljan då han såg att denna blev dyrare samtidigt som det inte är en miljövänlig produkt och inte hållbar i framtiden. Ulf eldade med ved och tyckte att för mycket tid gick åt till hantering av detta. Marknaden för alternativa värmesystem började undersökas och gemensamt kom de fram till att pellets kunde vara en bra lösning. Efter en genomgång av marknadens utbud upptäckte de att ingen pelletsbrännare var komplett och här uppstod en affärsmöjlighet.

Ulf och Martin började utveckla en egen pelletsbrännare på kvällar och helger med medel från överskottet av försäljningen av märkutrustningen.

Efter ca 6 månader var den första prototypen klar vilken Martin och Ulf tog till ÄFAB (Älvdalens Fastbränsle AB ) ett företag som testar bioenergi-produkter med ett gott anseende både i Sverige och utlandet.

Ulmabrännaren fick där mycket fina värden, bland de högsta verkningsgrader som uppmätts på en pelletsbrännare.

2005 ombildades företaget från ett handelsbolag till ett aktiebolag. Först började Ulf jobba halvtid, för att fyra månader

senare övergå till heltid. En kort tid därefter började även Martin arbeta heltid. Ulma började i liten skala sälja pelletsbrännare i närområdet och allteftersom brännaren fick fin respons från kunder kunde Ulma utöka försäljningen. Vid den tidpunkten var marknaden för pelletsbrännare god vilket radikalt ändrades i slutet av 2006 när konverteringsbidraget från staten tog slut. Marknaden sjönk enligt (källa) med 82 %. Detta såg Martin och Ulf som en tillfällig svacka då de fortfarande är övertygade om att uppvärmning genom pellets är en del av framtidens energiförsörjning så de fortsatte uppdatera brännaren och gjorde den ännu mer effektiv. 

Vid monteringen av Pelletsbrännaren ute hos kunderna identifierades även ett behov av en renodlad pelletspanna då många gamla värmepannor hade dålig verkningsgrad. Ulmapannan lanserades som var utvecklad speciellt för att optimeras tillsammans med Ulmabrännaren men är även konverteringsbar till andra rörbrännare och även där högeffektiv. Pannan testades på SP tillsammans med brännaren och fick 92 % i totalverkningsgrad.

Produktion

Ulma AB tillverkar enbart värmeprodukter. Har en komplett maskinutrustning såsom CNC maskiner, kantpressar, gradsaxar, svarvar, mig-mag-tig svetsning.m.m. Alla värmeprodukter tillverkas av Ulma AB. Alltså ingen tillverkning utomlands utan endast svensktillverkade detaljer. 

Företaget satsar på kvalitetsprodukter och kontroll in i minsta detalj.

Produkter för miljövänlig uppvärmning

Vårt huvudmål har varit att producera värmeprodukter inom bioenergin, och först och främst då pelletsmarknaden. Vi har för närvarande pelletsbrännare, skruvmatningssystem, vakuumsugsystem samt en egen pelletspanna som är anpassad för vår pelletsbrännare i vårt produktsortiment.

Affärsidé

Tillverka och erbjuda högkvalitativa, effektiva och driftsäkra värmesystem baserade på bioenergi.

Framtiden

Ulma AB tillverkar bara värmeprodukter av egen konstruktion. Under 2018 fortsätter vi med leveranser av varmluftspannor till Israel. Dessutom fortsätter vi att utveckla våra produkter, bland annat kommer det under hösten en helt ny pelletspanna.