Vi har nu investerat i en robotsvets för att öka kvalitén och effektivisera vår produktion. Detta innebär även att vi kan ta oss an legoarbeten för robotsvetsning.

Om en detalj kräver många enskilda svetsmoment kan det mycket väl vara lönsamt att överväga robotsvetsning även om antalet detaljer är relativt få.
Jämfört med manuell svetsning är det minst tre gånger snabbare och därigenom billigare att använda sig av robotsvetsning.

  • - Kostnadseffektivt, hastigheten överträffar manuell svetsning
  • - Kvalitetssäkrat genom en helt jämn och repeterad svetssträng
  • - Då vi själva programmerar blir robotsvetsning ett starkt alternativ även för mindre serier.

Svetskälla Fronius CMT 4000
Lägesställare EXPERT-TÜNKERS
Robotarm ABB IRB 1600

Vill du veta mer? Ring oss på 0325 - 176 80