Utnyttja ditt ROT-avdrag för att installera pelletspanna