Varför pellets?

Pellets är ett förnyelsebart biobränsle som ingår i naturens kretslopp. Pellets tillför ingen ny koldioxid till atmosfären. Därmed bidrar du till att minska påfrestningarna på vår miljö. Det är en inhemsk produkt som är både lokalt producerad och tillverkad av lokala råvaror.

Pellets är det i särklass billigaste sättet att värma villan. Detta slog Energimarknadsinspektionen, EI, återigen fast i sin årliga rapport som precis har publicerats. Att värma sin villa med olja är 70% dyrare och att värma med el är dubbelt så dyrt.