Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, en viktig gemensam reglering inom EU för dataskydd. GDPR innebär större rättigheter för dig att bestämma hur dina personuppgifter hanteras.

På ULMA värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi vill att du som besöker vår hemsida, handlar i vår webshop känner trygghet med hur vi hanterar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgift, behandling och ansvar Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, såsom namn och adress men även bilder och ljudupptagningar. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, såsom IP-nummer, är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Vid besök på vår hemsida sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens men uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare.

Behandling av personuppgifter är varje åtgärd som vidtas med personuppgifter, oberoende av om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

ULMA är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och vi värnar om säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling.

Typer av behandlingar Personuppgifter som lämnas i samband med intresseförfrågningar eller inköp från oss sparas i max 12 månader efter avslutad kundkontakt.

Ändamålet med behandlingarna När du handlar av oss samlar vi in vissa personuppgifter för att kunna behandla ditt köp.

Användningen av cookies och andra tekniska applikationer En cookie är en liten fil som placeras i din dator när du besöker en webbplats. Cookies och liknande teknik används på den här webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen, analysera trafiken, samt för optimering av webbplatsen. Ingen personlig information (såsom e-postadress eller namn) sparas.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör detta. Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

På vår webb finns även applikationer som länk till sociala medier, såsom en Facebook- knapp. Dessa funktioner kan samla vissa personuppgifter, såsom IP-nummer. Denna integritetspolicy gäller inte dessa funktioner utan din interaktion med dessa funktioner styrs av integritetspolicyn hos de företag som tillhandahåller dem.

Dina rättigheter Du har rätt att efter ansökan erhålla information om vilka personuppgifter om dig som ULMA behandlar. Skicka en undertecknad begäran per post till oss. Du har också rätt få dina personuppgifter rättade, raderade samt flyttade. Du kan också kontakta oss via mail.

Upprättad maj 2018