Laddotank Eco Combi 2 - med tappvarmvattenslinga och värmeslinga

Laddotank Eco Combi 2 - med tappvarmvattenslinga och värmeslinga

Laddotank Eco Combi 2 är en ackumulatortank försedd med en rostfri tappvarmvattenslinga samt en extra rostfri slinga som kan användas till exempel sol eller värmepump. Ackumulatortankarna har utformats för lagring av värmeenergi i vattenburna värmesystem samt för att optimera värmekällornas (ex. värmepump, olja, ved, pellets, sol, etc.) driftsförutsättningar. 

Ackumulatortanken ökar användarens värmekomfort betydligt tack vare jämn tillgång till värmeenergi även när pannan inte är i drift.

kr27,850.00
Tax included
Size: 500 L
In stock

You might also like